Igre i igračke od drveta kompanije "Hasić drvo" distribuiraju se širom svijeta

"Hasić drvo" d.o.o. proizvodi igre i igračke od drveta, te je kompanija prisutna na tržištu duži period. Proizvodi se distribuiraju širom svijeta. "Hasić drvo" je jedna od brojnih kompanija u BiH koja je unparijedila svoje proizvodne tehnologije i uskladila poslovanje sa EU standardima kroz "BiH-SME-CSF" projekat, koji provodi EBRD uz podršku EU.

Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 23
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 18
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 21
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 13
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 15
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 22
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 16
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 2
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 3
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 20
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 5
Hasic Drvo Photo 404 Low Reslow Res 2909 6

Proizvodi kompanije "Izazov" izvoze se na ragionalno i EU tržište

Fabrika namještaja “Izazov” posluje od 1996. godine, sa osnovnom djelatnošću primarne i finalne prerade drveta. Proizvodnja se u poslovnim jednicama obavlja automatizovano na savremenim strojevima visokog tehnološkog nivoa što za rezultat ima proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda. Kompanija trenutno ima preko 100 zaposlenih sa tendencijom rasta. Distributivna mreža kompanije prostire se na području cijele BiH, a proizvode izvoze i u zemlje regiona kao i na EU tržište. "Izazov" je jedna je od bh. kompanija koja se pozitivno istakla u dostizanju ciljeva zacrtanih projektom "BiH-SME-CSF", odnosno usklađivanju sa EU direktivama u područjima zaštite okoline, profesionalnog zdravlja i sigurnosti te kvalitete proizvoda i sigurnosti.

Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 2
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 29
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 24
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 31
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 12
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 11
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 13
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 16
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 17
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 21
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 22
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 28
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 6
Izazov Kalesija Photo 404 Low Res 8

Mljekara "Pađeni"  unaprijedila je svoju proizvodnju i ojačala konkurentnost na tržištu

Mljekara "Pađeni" iz Bileće kroz kreditnu liniju EBRD i EU za podršku konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini ("BiH-SME-CSF"), unaprijedila je svoju proizvodnju i ojačala konkurentnost na tržištu nabavkom linije za pakovanje jogurta u boce, agregata za proizvodnju električne energije i proširenjem objekta proizvodne hale.

Paeni Nenad Vukoja Direktor
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 1
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 11
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 14
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 16
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 18
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 19
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 23
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 3
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 8
Padjeni Photo 404 Low Reslow Res 9
Padjeni Photo Jasmin Agoviclow Res 3495
Paeni 1
Paeni

Mostar, 16.3.2017. – Evropska banka za obnovu i razvoj u saradnji sa Intera Tehnološkim Parkom prezentovala programe podrške malim i srednjim preduzećima

20170316 110156
20170316 110206
20170316 113736
20170316 113818
20170316 124118
20170316 124135

Tuzla, 6.3.2017. – Kantonalna privredna komora Tuzla i Evropska banka za obnovu i razvoj prezentovali programe podrške malim i srednjim preduzećima

Tuzla 01
Tuzla 02
Tuzla 03
Tuzla 04
Tuzla 05
Tuzla 06
Tuzla 07
Tuzla 08
Tuzla 09

 • 1
 • 2

Razvijeno od:

EBRD blue 12mm (E) Crop

Financijski podržano od:

FundedEU logo

Implementirano od:

logo rina

e

w

Partnerske banke:

Copyright © 2016 BiH-SME-CSF

Ovaj dokument je proizveden uz financijsku podršku Evropskog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovdje iznesena mišljenja su od konsultanata i stoga se ni na koji način ne može protumačiti da prenose službene stavove Evropske Unije.