Najčešća pitanja

Kako pronaći više informacija o BiH-SME-CSF programu?

Ovdje ćete naći odgovore na najčešća pitanja vezana uz BiH-SME-CSF program. Ako ovdje ne možete naći odgovor na vaše pitanje, kontaktirajte BiH-SME-CSF tim.

Koja je svrha BiH-SME-CSF programa?

BiH-SME-CSF ima za cilj povećanje sposobnosti malog i srednjeg preduzetništva u Bosni i Hercegovini za pristup tržištima i suočavanje sa konkurencijom kroz poboljšavanje standarda u području zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, te kvalitete i sigurnosti proizvoda korištenjem modela finansijskog posredovanja.

Zadovoljava li moje preduzeće kriterije za klasifikaciju za malo ili srednje preduzeće (MSP)?

Prvi korak u zadovoljavanju kriterija za malo i srednje preduzeće je da se uopšte smatrate preduzetnikom. Prema novoj definiciji, preduzetnik je "bilo koje tijelo koje obavlja privrednu aktivnost, bez obzira na njegov pravni oblik '. Ova definicija nije nova. Ona odražava terminologiju koja se koristi od strane Evropskog suda pravde u svojim odlukama. Ovim formalnim uključenjem u preporuci jasno je definisan obim te MSP definicije. Ovim se samozaposleni, porodična preduzeća, partnerstva i udruženja s stalno zaposlenim u privrednoj aktivnosti mogu smatrati preduzetnicima. To je privredna aktivnost koja je određujući faktor, a ne pravni oblik.
Drugi korak je uklapanje u definiciju MSP prema Evropskoj uniji. Kriteriji su objašnjeni u nastavku. Određujući EU dokument se može preuzeti ovdje: Definicija malog i srednjeg preduzeća.

Koji su kriteriji za podzajmoprimce?

 • • Privatna preduzetništva koja su u skladu s definicijom malog i srednjeg preduzeća. Uglavnom:
  • Broj zaposlenih < 250
  • Prihod ≤ 50 miliona eura
  • Ukupan bilans ≤ 43 miliona eura (ali se mogu primjeniti i druge definicije)
 • Sva mala i srednja preduzeća imaju pravo učestvovati, međutim, očekuje se da će mala i srednja preduzeća koja rade u industrijskim sektorima ili sa industrijskim uslugama povezanim sektorima, biti glavna kategorija korisnika
 • Predmet odobravanja kredita u skladu s kreditnim procesom poslovne banke partnera
 • Opšta EU / EBRD ograničenja: Nema kockanja, nekretnina, bankarstva, osiguranja te proizvodnje i trgovine oružjem, žestokim pićima, itd. Više o tome možete naći ovdje.

Koja su ograničenja u veličini prema definiciji malog i srednjeg preduzeća?

Nakon što Vam se verificira da ste preduzetnik, morate utvrditi podatke svog preduzeća prema slijedeća tri kriterija:

 • broj zaposlenog osoblja
 • godišnji prihod
 • godišnji bilans

Poređenje Vaših podataka s ograničenjima u veličini za sva tri kriterija omogućiti će Vam da utvrdite je li Vaše preduzeće mikro, malo ili srednje veliko.

fotk

Šta još moram uzeti u obzir kod izračunavanja mojih podataka?

Za određivanje vašeg statusa, trebate utvrditi je li vaše preduzeće autonomno – što je daleko najraširenija kategorija - partner ili povezano. Da biste to učinili, morate uzeti u obzir odnose koji postoje prema drugim preduzećima. Ovisno o kategoriji kojoj odgovara vaše preduzeće, može biti potrebno da neke od podataka drugih tvrtki dodate svojim vlastitima. Proračuni za svaku od tri vrste preduzeća su različiti i oni u krajnjem slučaju određuju je li vaše preduzeće unutar različitih granica utvrđenih definicijom malog i srednjeg preduzeća. Precizan opis definicije MSP i korisne smjernice za određivanje i proglašenje statusa malog i srednjeg preduzeća mogu se pronaći u Definiciji malog i srednjeg poduzetništva..

Koji su kriteriji za prihvatljiva ulaganja?

 • Kapitalna ulaganja u industrijske prostorije, opremu, mašine, programsku podršku (software), sisteme za upravljanje preduzećem i opšte poboljšanje usmjereno da poboljša usklađenost s jednom ili više EU Direktiva u području zaštite okoliša, sigurnosti radnika i kvalitete i sigurnosti proizvoda, kako je navedeno u Prioritetnim EU Direktivama, primjenjivo na pod-zajmoprimca ili u drugim EU Direktivama (pored Prioritetnih EU Direktiva) za koje je projektni konsultant utvrdio da pod-zajmoprivac treba biti s njima usklađen.
 • Nefinansiranje obrtnog kapitala, nefinansiranje operativnih troškova (osim onih koje se odnose na investicijski projekat)
 • Nema refinansiranja investicija iz prošlosti
 • Nema kupnje, unajmljivanja ili leasinga zemljišta i postojećih zgrada
 • Nema kupnje ili leasinga putničkih motornih vozila

Koji je maksimalni iznos kredita?

Pod-kredit do 1 milijun eura po preduzeću (ne uključujući podsticaje). Nije određen minimalni iznos kredita, osim ako banka partner ne uvede takav minimum. Može se odobriti i više od jednog projekta za neko preduzeće, ali do sveukupnog iznosa ograničenja u iznosu od 1 milion eura.

Koji su finansijski podsticaji za malo i srednje preduzeće?

Svaki kredit sadrži grant komponentu od 15% za uspješno sprovedene i verifikovane projekte.

Koje su partnerske banke?

Partnerske banke su: Sparkasse, UniCredit Banka Banja Luka i Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina

U kojoj se valuti izdaje kredit?

Valuta kredita može biti EUR ili KM. O tome će se od slučaja do slučaja odlučivati sa partnerskom bankom.

Koje je dospijeće kredita?

Trajanje pod-kredita i druge uslove pod-kredita određuje diskrecijski svaka banka partner pojedinačno. prihvatljive investicije finansirati će se pod-kreditima koji imaju rok dospijeća od najmanje 18 mjeseci.

Što je pismo namjere?

Pismo namjere je izjava podzajmoprimca koji oslobađa EBRD od bilo kakve odgovornosti u odnosu na kredit ili uslugu koja se pruža putem BiH-SME-CSF. Pismo namjere je preduslov za Savjetnika projekta za pripremu tražene projektne dokumentacije, odnosno preduzimanje bilo kakve daljnje akcije.

Savjetnik neće početi raditi sa potencijalnim podzajmoprimcom, dok ne primi Pismo namjere od strane podzajmoprimca, kojim se EBRD smatra neodgovornim za bilo kakve gubitke, potraživanja, štete ili obaveze za koje bi EBRD mogao postati predmetom ili kao rezultat pružanja svojih usluga. Osim toga, Pismo namjere sadrži izjavu kojim malo i srednje preduzeće potvrđuje da nema dodatnih finansijskih pomoći iz EU-a, niti će ona biti tražena za istu investiciju.

Što je revizija usklađenosti?

Revizija usklađenosti je izvještaj procjene trenutne neusklađenosti tvrtke s važećim propisima, i to bosansko-hercegovačkim i EU.

Što je plan usklađivanja?

Plan usklađivanja je izvještaj koji definiše korake koje je potrebno preduzeti kako bi preduzeće zadovoljilo relevantne propise Bosne i hercegovina i EU.

Razvijeno od:

EBRD blue 12mm (E) Crop

Financijski podržano od:

FundedEU logo

Implementirano od:

logo rina

e

w

Partnerske banke:

Copyright © 2016 BiH-SME-CSF

Ovaj dokument je proizveden uz financijsku podršku Evropskog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovdje iznesena mišljenja su od konsultanata i stoga se ni na koji način ne može protumačiti da prenose službene stavove Evropske Unije.