BiH-SME-CSF

EU/EBRD kreditna linija za podršku konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Svrha BiH-SME-CSF je da se podigne sposobnost malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini da pristupe i suoče se s tržišnom konkurencijom u Evropskoj Uniji (EU). BiH-SME-CSF će pomoći MSP da uvedu potrebna unapređenja u proizvodnim linijama i svoje poslovanje usklade s EU direktivama u područjima zaštite okoline, profesionalnog zdravlja i sigurnosti te kvalitete proizvoda i sigurnosti.

U cilju da podrži MSP da prevladaju različite barijere kod takvih investicija u nadogradnje, EBRD je osigurala kreditnu liniju od 20 miliona EUR partnerskim bankama u Bosni i Hercegovini za kreditiranje prihvatljivih investicija MSP. Takve će investicije, uz omogućenu besplatnu tehničku podršku, biti nadopunjene s 15% stimulativnog granta, što je sve finansirano od EU.

MSP koja se prijave za kredit preko BiH-SME-CSF ostvaruju prednost kroz jedinstvenu priliku da prime financiranje za unapređenje svojih standarda u područjima zaštite okoline, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, kao i kvalitete proizvoda i sigurnosti te se pripreme za pristupanje EU.

Prednosti za Vas

 • krediti za finansiranje poboljšanja proizvodnih i radnih propcesa do maksimalno 1 miliona EUR
 • svaki kredit ima grant komponentu (15%) za uspješno sprovedene i verifikovane projekte
 • besplatna tehnička podrška od strane vodećih internacionalnih i lokalnih eksperata
 • brza i efikasna priprema projekta i procesiranje Vaše prijave (ili aplikacije) za kredit

Primjeri prihvatljivih investicija

Zaštita (ili sigurnost) i kvaliteta proizvoda

 • poboljšanje pakiranja proizvoda radi njihove duže trajnosti
 • zamjena stare opreme radi proizvodnje uz višu kvalitetu i eliminacije mogućih zagađenja
 • nadogradnja proizvodnih procesa radi zadovoljenja EU regulativa za zaštitu i kvalitetu hrane

Sigurnost (ili zaštita) na radu

 • nova mehanizacija u svrhu smanjenja nošenja, buke i vibracija
 • instaliranje poboljšanja rasvjete radnog mjesta i ventilacije

Okolina

 • implementacija EMAS ili ISO14001 standarda
 • implementacija integrirane zaštite od onečišćenja i kontrole
 • zbrinjavanje otpadnih voda

Razvijeno od:

EBRD blue 12mm (E) Crop

Financijski podržano od:

FundedEU logo

Implementirano od:

logo rina

e

w

Partnerske banke:

Copyright © 2016 BiH-SME-CSF

Ovaj dokument je proizveden uz financijsku podršku Evropskog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovdje iznesena mišljenja su od konsultanata i stoga se ni na koji način ne može protumačiti da prenose službene stavove Evropske Unije.